המלצות והוקרות

פרופ' רחל ארהרד (בדימוס), ​

ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.​​

לצפייה בהמלצה >>

ד"ר גיא שילה,

ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב.

לצפייה בהמלצה >>

עו"סית כנרת קורן לומברוזו,

מנהלת בית לחיים לבוגרים עם אוטיזם, אלו"ט

לצפייה בהמלצה >>

גב' רות פן, מנהלת אגף חינוך מיוחד (בדימוס)

על ניהול השתלמות בינלאומית בנושא חינוך מיוחד עבור מדינות מתפתחות מטעם משרד החוץ.

לצפייה בהמלצה >>

הוקרות

תודות על הצגת התזה בפני סטודנטיות לקראת תואר שני בייעוץ חינוכי באוניברסיטת תל-אביב

לצפייה בהמלצה >>

תודות מספריית אוניברסיטת חיפה על התרומה למפעל האקדמי - מחקרי

לצפייה בהמלצה >>

הוקרה מצוות ודיירי בית לחיים לבוגרים עם אוטיזם, בית אקשטיין

לצפייה בהמלצה >>

הוקרה מהורי הדיירים בדירת עצמאים לבוגרים עם מוגבלות קוגניטיבית - אקים ישראל

לצפייה בהמלצה >>

הוקרה מהוריי הדיירים של בית לחיים לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - אקים ישראל

לצפייה בהמלצה >>

תודות מאביו של דייר בבית לחיים לבוגרים עם אוטיזם - אלו"ט

לצפייה בהמלצה >>

תודות של מתאמנים על הדרכתם בחדר הכושר של משרד הבריאות, ירושלים.

לצפייה בהמלצה >>

הוקרות והערכה של אנשי ונשות טיפול וחינוך ממדינות מתפתחות באפריקה, באמריקה הלטינית ובאסיה על תפקודי כמנהל הכשרות בינלאומיות מטעם סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל, משרד החוץ, ירושלים.

הוקרה ממשתלמים ממדינות מתפתחות באמריקה הלטינית על השתלמות בניהולי מטעם משרד החוץ

לצפייה בהמלצה >>

הערכת משתלמים על תפקודי כרכז סמינר בנילאומי בנושא נוער בסיכון מטעם משרד החוץ

לצפייה בהמלצה >>

הערכת משתלם על תפקודי כרכז סמינר בינלאומי בנושא נוער בסיכון מטעם משרד החוץ

לצפייה בהמלצה >>

הערכת משתלם על תפקודי כרכז סמינר בנילאומי בנושא נוער בסיכון מטעם משרד החוץ

לצפייה בהמלצה >>

הערכת משתלם על תפקודי כרכז סמינר בנילאומי בנושא נוער בסיכון מטעם משרד החוץ

לצפייה בהמלצה >>

תפריט נגישות