ניסיון בטיפול, ייעוץ, הדרכה ומחקר​

  • מטפל רגשי בילדים ובמתבגרים מתמודדי נפש (גילאים 6-21), ביה"ס, "נתיב", מחוז תל-אביב, משרד החינוך. 
  • מדריך טיפולי לבוגרים עם מוגבלות קוגניטיבית בדירה לעצמאים בקהילה ובבית לחיים לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אקים ישראל.
  • מדריך טיפולי לבוגרים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה בבית לחיים, בית אקשטיין, רעננה.
  • מדריך טיפולי בבוגרים צעירים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד בינוני נמוך בבית לחיים,  אלו"ט, ירושלים. 
  • מנהל הדרכות בינלאומית עבור אנשי ונשות טיפול וייעוץ ממדינות מתפתחות באפריקה, באמריקה הלטינית ובאסיה, מטעם סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל, משרד החוץ, ירושלים. 

אוריינות אקדמית ומחקרית גבוהה – נגישות לספרות מקצועית בשפות זרות שכמעט ולא תורגמה לעברית – במיוחד בהתייחס לטיפול בקבלה ומחויבות ACT.

  • עוזר מחקר והוראה של ד"ר אילנה פאול בנימין, דיקנית הפקולטה לחינוך, בקורס שיטות מחקר למתקדמים במכללה האקדמית בית ברל ובאוניברסיטת תל-אביב.
  • עוזר מחקר לסטודנטים לתואר שני, בכפיפות לפרופ' ברכה אלפרט, ראשת היחידה למחקר והערכה, המכללה האקדמית בית ברל. 
  • מתנדב בפורום המחקר של ארגון הנוער הגאה – מעורבות במחקרי אקלים חינוכי,  סיוע בקידום פרויקטים ותוכניות לנוער להט"ב מול משרד החינוך.

מטפל רגשי בילדים ובמתבגרים מתמודדי נפש (גילאים 6-21), ביה"ס, "נתיב", מחוז תל-אביב, משרד החינוך.

מדריך טיפולי לבוגרים עם מוגבלות קוגניטיבית בדירה לעצמאים בקהילה ובבית לחיים לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אקים ישראל.

מדריך טיפולי לבוגרים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה בבית לחיים, בית אקשטיין, רעננה.

מדריך טיפולי בבוגרים צעירים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד בינוני – נמוך בבית לחיים, אלו"ט, ירושלים.

מנהל הדרכות בינלאומית עבור אנשי ונשות טיפול וייעוץ ממדינות מתפתחות באפריקה, באמריקה הלטינית ובאסיה, מטעם סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל, משרד החוץ, ירושלים

עוזר מחקר והוראה של ד"ר אילנה פאול בנימין, דיקנית הפקולטה לחינוך, בקורס שיטות מחקר למתקדמים במכללה האקדמית בית ברל ובאוניברסיטת תל-אביב.

עוזר מחקר לסטודנטים לתואר שני, בכפיפות לפרופ' ברכה אלפרט, ראשת היחידה למחקר והערכה, המכללה האקדמית בית ברל.

מתנדב בפורום המחקר של ארגון הנוער הגאה – מעורבות במחקרי אקלים חינוכי, סיוע בקידום פרויקטים ותוכניות לנוער להט"ב מול משרד החינוך.

תפריט נגישות