פרסומים אקדמיים והשתתפות בכנסים אקדמיים​

השתתפות בכנסים אקדמיים

Erhard, R. L., & Ben-Ami, E. (2016). The schooling experience of lesbian, gay, and bisexual youth in lsrael: Falling below and rising above as a matter of social ecology. Journal of homosexuality, 63(2), 193-227. 
לצפייה >>

בן עמי, א'. הנגשת הנגשת שירותי ההשכלה הגבוהה לסטודנטים המתמודדים עם מגבלה נפשית באוניברסיטת תל-אביב. הוצג ביום עיון במכון מגיד מיסודה של האוניברסיטה העברית, ירושלים (יולי, 2016). לצפייה >>


בן עמי, א. "מי אני? ומה מיני"? תהליך ההתבגרות של נוער גאה. הוצג בכנס איח"ה- האגודה הישראלית לחקר ההתבגרות, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן. (פברואר, 2013). לצפייה >>

בן עמי, א. השתקת המיניות הלהט"בית בבתי ספר בישראל. הוצג ביום העיון השנתי הרביעי: בין (נטייה) מינית (להטיה) מקצועית, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב. (אוקטובר, 2011). לצפייה >>

פרסומים אקדמיים

בן עמי, א. (2016) תהליך הנגשת שירותי ההשכלה הגבוהה לאנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית – התכנית להשכלה אקדמית נתמכת באוניברסיטת תל-אביב כחקר מקרה. עניין של גישה (20), 55-66.  לצפייה >>

בן-עמי, א. (2014). החוויה הבית-ספרית של מורים ומורות להט"ב. אצל א. ניסומוב-ברוש, ג. שיין טל, מ. סביץ' ומ.קמחי (עורכים), מידעון המרכז לקהילת הלהט"ב ולמשפחות הקשת. תל אביב-יפו: השירות הפסיכולוגי-חינוכי, 8, 1-7. לצפייה >>

בן-עמי, א. (2010). "להיות תלמיד גאה": מגילוי עצמי למאבק בהומופוביה. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב. לצפייה >>

בן עמי, א. וארהרד, ר. (2017). נוער גאה במערכת החינוך: גורמי חוסן ומנגנוני התמודדות עם הומופוביה. חברה ורווחה, ל"ז(2), 317-342. לצפייה >>

תפריט נגישות