יועצים ויועצות עושים ACT – סקירת ספרות מחקרית על תרפיית קבלה ומחויבות בייעוץ חינוכי

מחקר חלוץ על יעילות ACT פורסם בשנת – 1986 ומאז נערכו כ- 325 מחקרים על תרפיית קבלה ומחויבות אך לא כולם עמדו בכל התבחינים המחמירים של מערך מחקר אמפירי מוקפד ושיטתי המאפשר הסקת מסקנות לגבי יעילותו. במטא-אנליזה אשר התבססה על 133 מחקרים מוקפדים ומתוקפים על יעילות הטיפול ב-ACT (האפקט הטיפולי שלו, ללא התערבויות נוספות) בקרב 12,477 משתתפים בין השנים 1986 ל-2018, הוכחה יעילותו באופן מובהק בדומה ל- CBT "קלאסי", הכוונה היא ל – CBT גל שני. במטא אנליזה זו, בחנו את יעילותו במקרים של דיכאון, חרדה, התמכרויות, כאב כרוני ומטופלים ללא תיוג / אבחון פסיכיאטרי.

במטא – אנליזה אשר התבססה על 14 מחקרים העומדים בתבחין של ניסוי עם הקצאה אקראית מבוקרת RCT בקרב 1189 ילדים ונוער בין השנים 2009 עד 2017 הוכחה יעילותו של ACT בדומה  ל – CBT "קלאסי". במחקרים אלו, בחנו את יעילותה של תרפיית קבלה ומחויבות במקרים של דיכאון, חרדה ובעיות התנהגות. ניכר הצורך לבסס את גוף הידע האמפירי על ACT בקרב ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18, במחקרים מתוקפים נוספים.

Fang, S., & Ding, D. (2020). A meta-analysis of the efficacy of acceptance and commitment therapy for children. Journal of Contextual Behavioral Science15, 225-234.‏

Gloster, A. T., Walder, N., Levin, M. E., Twohig, M. P., & Karekla, M. (2020). The empirical status of acceptance and commitment therapy: A review of meta-analyses. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 181-192.

מחקרים מועטים למדי נערכו עד כה על תרפיית קבלה ומחויבות ACT בשפה העברית ובמדינת ישראל אשר על כן הספרות המחקרית אומנם תהא בשפה האנגלית אך נערכה ברחבי העולם לרבות מדינות במזרח התיכון.

 

Literature Review

Aydin, Y., & Aydin, G. (2020). Acceptance and commitment therapy-based psychoeducation group for test anxiety: A case study of senior high school students. Pamukkale University Journal of Education, 50, 180-200.

https://doi.org/10.9779/pauefd.584565

Aydin, Y., & Karaman, H. B. (2021). The relationship between mindfulness and psychological wellbeing of school counselors: Mediating effect of work-related psychological flexibility. Kastamonu Education Journal, 29 (4), 101-112.‏

https://doi.org/10.24106/kefdergi.741469

Aydın, Y., & Usta, M. (2022). A multiple case study of the personal values of counselor trainees from a psychological flexibility perspective: a sample from Turkey. Current Psychology, 41(12), 1-9.

https://doi.org/10.1007/s12144-020-01264-4

Beck, M. J., Lane, E., & Dodson, A. (2021). Using Acceptance and Commitment Therapy to Support a Multi-Tiered System of School Counseling Supports. Journal of School Counseling, 19(31), 1-28.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1325669.pdf

Bennett, C. M., & Dillman Taylor, D. (2019). ACTing as yourself: Implementing acceptance and commitment therapy for transgender adolescents through a developmental lens. Journal of child and adolescent counseling, 5(2), 146-160.‏

https://doi.org/10.1080/23727810.2019.1586414

Bowden, T., & Bowden, S. (2012). Acceptance and commitment therapy (ACT): An overview for practitioners. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 22(2), 279-285. https://doi.org/10.1017/jgc.2012.32

Brown, A. P., Marquis, A., & Guiffrida, D. A. (2013). Mindfulness‐based interventions in counseling. Journal of Counseling & Development, 91(1), 96-104.

https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2013.00077.x

Burgin, E. C. (2017). Laying groundwork for the use of acceptance and commitment therapy constructs to enhance the identity development of counselors-in-training: An exploratory quantitative analysis. Doctoral dissertation, University of Tennessee. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/4610.

Caldwell, K. L. (2012). Mindfulness matters: practices for counselors and counselor education. American Counseling Association VISTAS project, 1, 1-9.‏

https://www.counseling.org/Resources/Library/VISTAS/vistas12/Article_14.pdf

Dale, C. (2015). Acceptance and commitment therapy (ACT) in Schools to help with the prevention and reduction of depression in young people. Primer's Anika Foundation Youth Depression Awareness scholarship. Retrieved from:  https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/about-us/careers-at-education/media/documents/2015-PTS-DALE-Carla.docx

Değerli, F. İ., & Odacı, H. (2023). Effects of an acceptance and commitment-based psychoeducation program on prospective psychological counselors’ some personal and professional qualifications. Current Psychology, 1-13.

https://doi.org/10.1007/s12144-023-04274-0

DePaulo, M. (2018). Take ACTion: an eight-week acceptance and commitment therapy group curriculum. Doctoral dissertation, California State University, Sacramento.

https://scholarworks.calstate.edu/downloads/vq27zn431

Fang, S., & Ding, D. (2020). The efficacy of group-based acceptance and commitment therapy on psychological capital and school engagement: A pilot study among Chinese adolescents. Journal of contextual behavioral science, 16, 134-143

https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.04.005

Genç, A. B., & Yüksel-Şahin, F. (2020). Examining cognitive flexibility of counselors according to the effective counselor characteristics, counselor self-efficacy and some variables. Cukurova University Faculty of Education Journal, 49(2), 794–825.

https://dergipark.org.tr/en/pub/cuefd/issue/57389/742070

Gillard, D., Wright, D., McNally, A., Flaxman, P. E., McIntosh, R., & Honey, K. (2021). Acceptance & commitment therapy for school leaders’ well-being: an initial feasibility study. Educational Psychology in Practice, 37(1), 34-51.‏

https://doi.org/10.1080/02667363.2020.1855120

Hanafi, H., Hidayah, N., Atmoko, A., M., R., & Triyono, T. (2022). Cognitive fusion on counselor performance: A comparative study of the experienced and novice counselor. Pegem Journal of Education and Instruction, 12(1), 48–55.

https://doi.org/10.47750/PEGEGOG.12.01.06

Hassinen, L., & Lappalainen, R. (2018). Acceptance and commitment therapy using Finnish sign language: Training counselors in signed ACT for the deaf–A pilot study. Journal of Contextual Behavioral Science, 8, 74-81.

https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2018.02.005

Hayes, L. L., & Ciarrochi, J. V. (2015). The thriving adolescent: Using acceptance and commitment therapy and positive psychology to help teens manage emotions, achieve goals, and build connection. New Harbinger Publications.‏

Hoare, P. N., McIlveen, P., & Hamilton, N. (2012). Acceptance and commitment therapy (ACT) as a career counselling strategy. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 12(3), 171-187.‏

https://core.ac.uk/download/pdf/11048808.pdf

Holland, M., & Hawks, J. (2022). Mindfulness and Acceptance and Commitment Practices in the School Setting: Practical Interventions for Children and Adolescents (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003318101

Jacob, C. J., & Holczer, R. (2016). The role of mindfulness in reducing trauma counselors’ vicarious traumatization. Journal of the Pennsylvania Counseling Association, 15, 31–38.

http://pacounseling.org/aws/PACA/asset_manager/get_file/129164?ver=44

Keinonen, K., Lappalainen, P., Kotamäki-Viinikka, S., & Lappalainen, R. (2022). Magis–A magical adventure: Using a mobile game to deliver an ACT intervention for elementary school children in classroom settings. Journal of Contextual Behavioral Science, 27, 26-33.

https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2022.11.010

Kiuru, N., Puolakanaho, A., Lappalainen, P., Keinonen, K., Mauno, S., Muotka, J., & Lappalainen, R. (2021). Effectiveness of a web-based acceptance and commitment therapy program for adolescent career preparation: A randomized controlled trial. Journal of vocational behavior, 127, 1-16.

https://doi.org/10.1016/j.jvb.2021.103578

Kirca, B., & Halil, E. K. Ş. İ. (2020). A mixed-method study exploring the effectiveness of acceptance and commitment therapy based group psychoeducation program on psychological flexibility. Spiritual Psychology and Counseling, 5(3), 355-375.

https://dx.doi.org/10.37898/spc.2020.5.3.127

Knight, L., & Samuel, V. (2022). Acceptance and commitment therapy interventions in secondary schools and their impact on students' mental health and well-being: A systematic review. Journal of Contextual Behavioral Science, 25, 95-105.

https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2022.06.006

Levin, M. E., Pistorello, J., Hayes, S. C., Seeley, J. R., & Levin, C. (2015). Feasibility of an acceptance and commitment therapy adjunctive web-based program for counseling centers. Journal of Counseling Psychology, 62(3), 529–536.

https://doi.org/10.1037/cou0000083

Liinamaa, S., Taulavuori, M. S., Lappalainen, P., Puolakanaho, A., Lappalainen, R., & Kiuru, N. (2022). The role of psychological inflexibility in adolescent satisfaction with the educational track and school dropout intentions. Journal of Contextual Behavioral Science, 24, 141-148.‏

https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2022.05.003

Livheim, F., Hayes, L., Ghaderi, A., Magnusdottir, T., Högfeldt, A., Rowse, J., & Tengström, A. (2015). The effectiveness of acceptance and commitment therapy for adolescent mental health: Swedish and Australian pilot outcomes. Journal of Child and Family Studies, 24(4), 1016-1030.

https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10826-014-9912-9

Luken, T., & De Folter, A. (2019). Acceptance and commitment therapy fuels innovation of career counselling. In N. Arthur, R. Neault, & M. McMahon (Eds.), Career theory and models at work: ideas for practice (pp. 195-206). Toronto: CERIC Canadian Education and Research Institute for Counselling.

http://tom-luken.nl/ACTfuels.pdf

Mahdi, M. I. M., & Al-Jewari, D. A. A. H. (2022). The Effectiveness of Acceptance and Commitment in Reducing School Exhaustion of Female Students of the Distinguished Secondary School. Journal of College of Education, 1,195-212.

Moreira, H., & Cristina Canavarro, M. (2020). Mindful parenting is associated with adolescents’ difficulties in emotion regulation through adolescents’ psychological inflexibility and self-compassion. Journal of youth and adolescence, 49(1), 192-211.‏

Ockerman, M., Mason, E., & Hollenbeck, A. F. (2012). Integrating RTI with school counseling programs: Being a proactive professional school counselor. Journal of School Counseling 10(15), 1-37.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ978870.pdf

Patel, S. (2011). The application of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) programs to reduce Adolescent Depression. Premier’s Anika Foundation Youth Depression Awareness Scholarships. Retrived from:

https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/about-us/careers-at-education/scholarships-and-programs/premiers-teacher-scholarships/2011pts-reports/2011PTS-report_Shiraz-PATEL.docx

Petersen, J. M., Davis, C. H., Renshaw, T. L., Levin, M. E., & Twohig, M. P. (2022). School-Based Acceptance and Commitment Therapy for Adolescents With Anxiety: A Pilot Trial. Cognitive and Behavioral Practice. 1-47.

https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2022.02.021

Podina, I. R., & David, D. (2017). Acceptance and Commitment Therapy. In  A. Vernon & A. Doyle (Eds.) Cognitive behavior therapies a guidebook for practitioner. VA: American Counseling Association/Wiley.

https://doi.org/10.1002/9781119375395.ch6

Rohodes, L.R.(2022). Treating Depression by Focusing on Solutions and Acceptance. Counseling Today: An American Counseling Association Publication, 65(6). 24-31.

https://www.counseling.org/docs/default-source/counseling-today-archives/ct_dec_2022a77552f16116603abcacff0000bee5e7.pdf

Romanoff, B. D. (2012). Acceptance and commitment therapy (ACT). In R. A. Neimeyer (Ed.), Techniques of grief therapy: Creative practices for counseling the bereaved (pp. 133–135). London, UK: Routledge.

Saban-Bernauer, M. T., & Matos-Ragazzo, A. C. S. (2022). Acceptance and Commitment Therapy in Educational Setting. In Handbook of Stress and Academic Anxiety: Psychological Processes and Interventions with Students and Teachers (pp. 227-248). Cham: Springer International Publishing.‏

Sahdra, B. K., Ciarrochi, J., Basarkod, G., Dicke, T., Guo, J., Parker, P. D., & Marsh, H. W. (2022). High school students’ tenacity and flexibility in goal pursuit linked to life satisfaction and achievement on competencies tests. Journal of Educational Psychology, 114(3), 622–636.

https://doi.org/10.1037/edu0000667

Samuel, V., Constable, C., Harris, E., & Channon, S. (2021). Developing the content of a brief universal acceptance and commitment therapy (ACT) programme for secondary school pupils: InTER-ACT. Pastoral Care in Education, 1-21.‏

https://doi.org/10.1080/02643944.2021.1977991

Santiago, P. N., & Gall, T. L. (2016). Acceptance and commitment therapy as a spiritually integrated psychotherapy. Counseling and Values, 61(2), 239-254.

https://doi.org/10.1002/cvj.12040

Saputra, W. N. E., & Prasetiawan, H. (2019). Cognitive Defusion Techniques to Improve Self-Confidence of Students. In 3rd International Conference on Education Innovation (ICEI 2019) (pp. 273-277). Atlantis Press.‏

https://dx.doi.org/10.2991/icei-19.2019.3

Saputra, W. N. E., & Widiasari, S. (2016). Acceptance and commitment therapy: the new wave of cognitive behavior therapy. Indonesian Journal of School Counseling, 1(1), 1-5.‏ https://core.ac.uk/download/pdf/83585553.pdf

Shiri, S., Farshbaf-Khalili, A., Esmaeilpour, K., & Sattarzadeh, N. (2022). The effect of counseling based on acceptance and commitment therapy on anxiety, depression, and quality of life among female adolescent students. Journal of Education and Health Promotion,11, 1-10.

https://doi.org/10.4103%2Fjehp.jehp_512_20

Sisemore, T.A. (2016, March 31). “I’m not broken, just stuck”: An introduction to Acceptance and Commitment Therapy. Learning institute presented at the ACA National Conference. Montréal, Québec, Canada.

https://ct.counseling.org/2016/12/im-not-broken-just-stuck

Smith, J. D., & Whitley, J. (2023). Teaching with Acceptance and Commitment: Building teachers’ social-emotional competencies for teaching effectiveness.The Educational Forum, 87(1) 90-104.

https://doi.org/10.1080/00131725.2022.2053620

Smith, K. J., Oxman, L. N., & Hayes, L. (2020). ACT for adolescents: Impact of a pilot group intervention on psychological wellbeing. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 30(2), 248-254.‏

https://doi.org/10.1017/jgc.2019.33

Speedlin, S., Milligan, K., Haberstroh, S., & Duffey, T. (2016). Using Acceptance and Commitment Therapy to Negotiate Losses and Life Transitions. Ideas and Research You Can Use: VISTAS Online 1-7.

https://www.counseling.org/docs/default-source/vistas/article_121cc024f16116603abcacff0000bee5e7.pdf?sfvrsn=82d6442c_4

Storok, J.(2012) Let’s ACT: Building emotional and social resilience in schools and community. Primer's Anika Foundation youth Depression Awareness scholarship. Retrived from:  https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/about-us/careers-at-education/scholarships-and-programs/premiers-teacher-scholarships/2012pts-report/2012PTS-report_Julie-STOROK.docx

Susanti, P. D., Wibowo, M. E. W. M. E., & Mulawarman, M. (2019). The effectiveness of acceptance and commitment therapy counseling and mindfulness-based cognitive counseling to reduce school burnout. Jurnal Bimbingan Konseling, 8(4), 173-178.‏

Tadlock-Marlo, R. L. (2011). Making minds matter: Infusing mindfulness into school counseling. Journal of Creativity in Mental Health, 6(3), 220-233.‏

https://doi.org/10.1080/15401383.2011.605079

Takahashi, F., Ishizu, K., Matsubara, K., Ohtsuki, T., & Shimoda, Y. (2020). Acceptance and commitment therapy as a school-based group intervention for adolescents: An open-label trial. Journal of Contextual Behavioral Science, 16, 71-79.

https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.03.001

Talaeizadeh, F. (2020). Comparison of Acceptance Commitment Therapy (ACT) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) in Reducing Depression symptoms and Increasing Happiness of Iranian adolescent Girl Students. Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment, 8(1), 16-24.‏

https://doi.org/10.6000/2292-2598.2020.08.01.3

Tanhan, A. (2019). Acceptance and commitment therapy with ecological systems theory: Addressing Muslim mental health issues and wellbeing. Journal of Positive Psychology and Wellbeing, 3(2), 197-219.‏

https://doi.org/10.17984/adyuebd.336222

Tanhan, A. (2018). Beginning counselors’ supervision in counseling and challenges and supports they experience: Based on developmental models. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 8(1), 49-71.‏

Tenaglia, G. (2014). The Matrix Goes to School: Promoting Psychological Flexibility in Education. In K. L. Polk & B. Schoendorf (Eds.), The ACT matrix: A new approach to building psychological flexibility across settings and populations (pp. 207-220). Oakland: New Harbinger Publications.

Van der Gucht, K., Griffith, J. W., Hellemans, R., Bockstaele, M., Pascal-Claes, F., & Raes, F. (2017). Acceptance and commitment therapy (ACT) for adolescents: Outcomes of a large-sample, school-based, cluster-randomized controlled trial. Mindfulness, 8(2), 408-416.‏

https://doi.org/10.1007/s12671-016-0612-y

Wei, M., Tsai, P. C., Lannin, D. G., Du, Y., & Tucker, J. R. (2015). Mindfulness, psychological flexibility, and counseling self-efficacy: Hindering self-focused attention as a mediator. The Counseling Psychologist, 43(1), 39-63.‏

https://doi.org/10.1177/0011000014560173

Williams, K. E., Ciarrochi, J., & Heaven, P. C. (2015). Relationships between valued action and well-being across the transition from high school to early adulthood. The Journal of Positive Psychology, 10(2), 127-140.‏

https://doi.org/10.1080/17439760.2014.920404

Yates, C. M., Hudock, D., Astramovich, R., & Hill, J. (2019). Helping students who stutter: Interprofessional collaboration between speech-language pathologists and school counselors. Professional School Counseling, 22(1), 2156759X19844506.‏

https://doi.org/10.1177/2156759X19844506

Copyright © Eyal Ben Ami

 

שלכם,

אייל

 

אייל בן – עמי

מוסמך אוניברסיטה בייעוץ (M.A (Magna Cum Laude, עם תזה.

פסיכותרפיסט בגישות טיפוליות קוגניטיביות התנהגותיות CBT ומתמחה בתרפיית קבלה ומחויבות ACT.

הפוסט מוגן בזכויות יוצרים כמעוגן בחוק זכות יוצרים, תשס"ח – 2007. 

 

© כל הזכויות שמורות לאייל בן עמי 2023

אייל בן עמי
אייל בן עמי

יועץ חינוכי מוסמך (M.A), מטפל רגשי במתבגרים (גילאים 18-13) ובבוגרים
מטפל בגישות טיפוליות קוגניטיביות התנהגותיות CBT ומתמחה בתרפיית קבלה ומחויבות ACT. טיפולים מכווני מטרה וקצרי מועד. פגישה טיפולית של שעה, אחת לשבוע, עד כ-15 פגישות. תכיפות ומספר הפגישות משתנים בהתאם לסוג הבעיה ומצב הלקוח.

לשיחת ייעוץ השאירו פרטים

תפריט נגישות