תרפיית קבלה ומחויבות ACT

הנחות יסוד של תרפיית קבלה ומחויבות ACT

"נוקשות פסיכולוגית" – היא הגורם הבסיסי לסבל האנושי ולתפקוד בלתי מסתגל של האדם. המודל מכיל  שישה תהליכים ואת יחסי הגומלין ביניהם:

 • הדבקה קוגניטיבית – היגדים חוזרים חד-גוניים ומוחלטים ושיפוטיים על עצמנו ועל החיים. היצמדות לכללים נוקשים שאינם פועלים או הזדהות עמם תוך התעלמות מחוויה ישירה ושינויים סביבתיים. "היתוך" בין המציאות למחשבות, בין החושב למחשבה.
 • קשב חסר גמישות  – התעסקות בעבר או בעתיד במקום להמתקד בהווה.
 • אי בהירות ערכים – ציות מתמשך לצווים ומוסכמות חברתיות מבלי לתפוס את הערכים כבחירה חופשית של האדם.
 • פסיביות או אימפולסיביות – חוסר תכלית, העדר משמעות וחיוניות בחיים.
 • התקשרות ל"עצמי מומשג" – תפיסה חלקית ומגבילה של זהות האדם על כל היבטיה. הלקוח מתקשה להתבונן על עצמו מתוך פרספקטיבה רחבה אלא מתייג עצמו כך: "אני בעיה" , "אני דיכאוני", "אני חולני".
 • הימנעות מחוויות – הימנעות מחוויה שצפויה לגרום לאדם אי נוחות. הקשב של הלקוח מכוון להימנעות מגירויים לא נעימים עד קהות חושים. הלקוח חיי במצב של "טייס אוטומטי", ללא קשר של ממש עם החיים עצמם.

 

      הפרדוקס –ניסיונות הימנעות, דיכוי, שליטה וביטול של מחשבות ורגשות שליליים מעלים את תדירותם ועוצמתם ומחמירים אותם.        הניסיונות הללו בטווח הארוך מצמצמים את מרחב החיים של הלקוח ומקשות עליו להיות במגע עם המציאות בהווה וליהנות                  מהחיים.

ד״ר סטיבן צ׳ הייז, פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת נבדה.

מהן מטרות הטיפול בקבלה ובמחויבות ACT?

"להיות טובים יותר בלהרגיש", ד"ר סטיבן הייז.

קידום שינוי התנהגותי בחייו של הלקוח באמצעות שלושה צירים:

 1. ציר הפתיחות: פתיחות למנעד רגשות ומחשבות. 
 2. ציר הנוכחות :קשב ממוקד בהווה ומודעות עצמית. 
 3. ציר המעורבות:  מוטיבציה לפעול להשגת מטרות על סמך הערכים האישיים שלי. 
 • הרחבת דרגות חופש הבחירה של הלקוח לפעול בשירות הערכים שלו.
 • הוספת התנהגויות שיש להן משמעות עבור הלקוח והפחתת השפעת המחשבות והרגשות השליליים בצמצום דפוסי ההתנהגות של הלקוח.
 • להאריך את משך הזמן שהלקוח יכול למקד את תשומת ליבו בפעילות שחשובה לו "בכאן ועכשיו". 
 • חיזוק פרספקטיבה רחבה  של הלקוח על עצמו ועל החיים. 
 • למידה משמעותית מתוך התנסות  ישירה  של הלקוח בחוויות חדשות.

עיקרי השיטות בתרפיית קבלה ומחויבות ACT

הגמישות הפסיכולוגית

"גמישות פסיכולוגית" הינה מודל להתערבויות טיפוליות שנועד לפתח את כושר ההסתגלות של הלקוח למגוון אתגרים בנסיבות חייו. להלן, ששת תהליכי הליבה:

 1. הפרדה קוגניטיבית –  יכולת להתבונן על המחשבה ולא מתוכה ולהפריד בין האדם למחשבותיו.
 2. קבלה – פתיחות ומוכנות לקבל מכלול חווית ומנעד של מחשבות ורגשות חיוביים ושליליים.
 3. קשב גמיש להווה – להיות במגע עם הרגע הנוכחי.
 4. העצמי כהקשר – התבוננות רחבה וגמישה של האדם על עצמו על כל היבטיו.
 5. פעולה מחויבת –  התכוננות וביצוע פעולות יעילות אל עבר הערכים האישיים של האדם.
 6. ערכים –  מי ומה חשוב לי בתחומי החיים השונים.

ציפיות מהטיפול:

 • הלקוח יוכל לפעול בצורה יעילה ובאופן חופשי וסתגלני בהתאם לערכים שלו.
 • המיומנויות והטכניקות הנרכשות ניתנות ליישום בכל תחומי החיים.
 • הרחבת והגמשת מערך התגובות של הלקוח לדילמות ולמגוון אתגרים בחיי היומיום.
 • חיזוק האינטליגנציה הרגשית, הספונטניות, החיוניות, היצירתיות והמשמעות בחיי הלקוח.
 • תחושת מסוגלות גבוהה של הלקוח לחולל שינוי מיטיבי בכל תחומי החיים.
 • יכולת של הלקוח להעריך את ההשקעה, הנחישות וההתמדה שלו לשם השגת מטרותיו.

הבניית הפגישות בתרפיית קבלה ומחויבות ACT

מודל הגמישות הפסיכולוגית אינו לינארי והעבודה על 6 מרכיביו אינה על סמך פרוטוקול או ע"פ סדר קבוע. המטפל מתבסס על מה שהוא רואה מולו, על סמך מה שעובד ללקוח מסוים בהקשר מסוים ועל הקשר הטיפולי ביניהם. הפגישה הראשונה כוללת אלמנטים דומים לאלו של טיפול CBT גל שני. 

הערכה ובירור "מעגלי התקיעות" בחייו של הלקוח מתחילים במהלך הפגישה הראשונה או בתחילת הפגישה השנייה.
באקט נוהגים לשאול את הלקוח.

חמש שאלות רוחביות – אין חשיבות לסדר שאילת שאלות ואין תשובות לא נכונות:

 • מי חשוב לך?
 • מה חשוב לך?
 • מה אראה אותך עושה כשאתה מתקרב למי ולמה שחשוב לך?
 • מה מופיע בפנים ועלול לעצור אותך מלהתקרב למי ולמה שחשוב לך?
 • מה אראה אותך עושה כשאתה תפוס בדברים שעוצרים אותך?
 

הפגישה השניה והשלישית כוללות:

 • העמקת ההיכרות. 
 • בניית תוכנית טיפולית הכוללת: מטרות טיפול ממוקדות אל מול מוקדי הקושי.  
 • המטפל מבקש מהלקוח מתוך עמדה לא שיפוטית ומתקפת להפנות את הקשב:
  להתנהגויות שמרחיקות אותו ממי וממה שחשוב לו בחייו.
  למצבים, למחשבות ולרגשות שמרחיקים אותו מערכיו ומטרותיו.
 • המטפל מכוון את הלקוח לבחון את יעילות ההתנהגויות שלו בטווח הקצר והארוך בהשגת מטרותיו.   
 • הערכים והמטרות של הלקוח הם המוטיבציות החזקה ביותר עבורו להתנסות בהתנהגויות חדשות ולבחון אותן.                                               

         הפגישות העוקבות כוללות אלמנטים דומים לאלו של CBT גל שני. 

תפריט נגישות